Трети март

Нека 3 март за последно да бъде национален празник на България

Честваме 3 март 1878 г. като Ден на Освобождението от Турско робство, но ... Редихме дитирамби за руските освободители, за Дядо Иван, за безкористната помощ на Майка Русия за отхвърляне на петвековното иго. Истината е, че ако Русия водена от имперски амбиции не бе започнала тази поредна война на Балканския полуостров въпреки десетките хиляди жертви нямаше да можем сами да се освободим ... 

 

Трети март.1878, Сан Стефанският мирен договор и неговият принос

Много българи днес си задават въпроса, защо датата на Санстефанския мирен договор се смята за толкова значима в българската история. Защо не честваме като национален празник 6 септември 1885 – когато двете части на разделена България (Княжество България и Източна Румелия) се обединяват или пък 22 септември 1908, когато княз Фердинанд обявява тържествено независимостта на България от Османската империя?

Трети март се празнува, защото от него се правят първите стъпки към утвърждаването на България за суверенна държава.

Трети март, за който платихме с кръв и злато

Честваме 3 март 1878 г. като Ден на Освобождението от Турско робство, но ... Редихме дитирамби за руските освободители, за Дядо Иван, за безкористната помощ на Майка Русия за отхвърляне на петвековното иго. Истината е, че ако Русия водена от имперски амбиции не бе започнала тази поредна война на Балканския полуостров въпреки десетките хиляди жертви нямаше да можем сами да се освободим ... 

 

Трети март, за който платихме с кръв и злато

Честваме 3 март 1878 г. като Ден на Освобождението от Турско робство, но ... Редихме дитирамби за руските освободители, за Дядо Иван, за безкористната помощ на Майка Русия за отхвърляне на петвековното иго. Истината е, че ако Русия водена от имперски амбиции не бе започнала тази поредна война на Балканския полуостров въпреки десетките хиляди жертви нямаше да можем сами да се освободим ... 

 

Трети март, за който платихме с кръв и злато Освобождението си от турско робство

Честваме 3 март 1878 г. като Ден на Освобождението от Турско робство. Редихме дитирамби за руските освободители, за Дядо Иван, за безкористната помощ на Майка Русия за отхвърляне на петвековното иго. Истината е, че ако Русия водена от имперски амбиции не бе започнала тази поредна война на Балканския полуостров въпреки десетките хиляди жертви нямаше да можем сами да се освободим ... 

 

Subscribe to RSS - Трети март