9 места за 9 септември - ДКМС

Свободна Европа

Помните ли пионерчетата? Ако не знаете кои са, трябва да видите това видео. Ако пък знаете кои са и дори сте били в редиците им, ще си припомните защо е било важно съществуването на ДКМС за комунистическата власт.