9 май 1917г. - Завоят на река Черна , фронта в Македония. Българските войски РАЗГРОМЯВАТ руските нашественици

 
9 май 1917г. - Завоят на река Черна , фронта в Македония. Българските войски РАЗГРОМЯВАТ руските нашественици и унищожават цяла московска ''славянска'' и ''православна'' специална бригада, изпратена да унищожи България, заедно с нейните съюзници - френско-италианските дивизии.
Това е БЪЛГАРСКИЯТ ДЕН НА ПОБЕДАТА над московския агресор и над всички наши врагове-ВЕЛИК ДЕН за България.
Голяма българска победа, за която НИТО ЕДИН ''историк'' на 9 МАЙ НЕ ГОВОРИ. ПЪЛНО МЪЛЧАНИЕ ПО ЗАПОВЕД НА МОСКВА.
Поради ФАЛШИФИКАЦИЯТА на българската история след 09.09.1944г. и досега българите нищо не знаят за тези събития, а казионните комунистическо-русофилистични лъжеисторици са в пълно мълчание по заповед на своите началници в Кремъл.
Цялата битка в Завоя на Черна 1915-1918г. - НАЙ-ГОЛЯМАТА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ е ИЗЦЯЛО УКРИТА от тези пропагандатори на лъжи срещу България.
 
Може да бъде изображение с карта и текстово съобщение