11.5% от българите нямат тоалетна у дома, най-важният ни уред е хладилникът

11.5% от обитаваните жилища в България нямат вътрешна тоалетна, 6.9% не разполагат с баня у дома. Без източник на вода са 0.2% от жилищата в градовете и 0.7% - в селата, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт за жилищните условия, събрани по време на преброяването през есента на 2021 г.

Обитаемите жилища са 2 603 713. 99.2% от тях са в жилищна сграда, 0.6% - в общежитие, 0.1% в нежилищна сграда, 1 178 са колективни, 1 309 - примитивни, а 316 - подвижни.

95.3% от жилищата се обитават от едно домакинство, в 3.8% живеят по две, а в 0.8% - три и повече домакинства.

Средно 2.5 души живеят в едно жилище при 2.8 през 2011 г. В градовете броят е 2.4, в селата - 2.5. Най-населени са жилищата в областите Пловдив и Благоевград - по 2.8 лица средно на едно обитавано жилище. Най-слабо населени са жилищата в област Габрово - 2.2 лица.

Вътрешна тоалетна имат 88.5% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 3.0%, извън сградата - 7.9%, а 0.7% изобщо нямат тоалетна. В градовете - 96.3% от обитаваните жилища имат тоалетна вътре в жилището, а в селата този процент е 65.6%. В градовете без тоалетна са 0.4% от обитаваните жилища, а в селата - 1.5%.

 

Баня в жилището имат 93.1% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 1.9%, извън сградата - 2.8%, а 2.2% от жилищата нямат баня. В градовете - 97.3% от обитаваните жилища имат баня вътре в жилището, а в селата този процент е 81.0%. В градовете без баня са 0.8% от обитаваните жилища, а в селата - 6.3%. 

От всички обитавани жилища 98.7% са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99.5%, а в селата - 96.5%. Без източник на вода са 0.2% от жилищата в градовете и 0.7% в селата.

По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 94.8% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е 27.7%. Основният вид канализация в селата е попивната яма - 37.3% от обитаваните жилища. Без канализация са 1.8% от обитаваните жилища в селата и 0.3% - в градовете.

Придобивки

Пръв приоритет за домакинствата е наличието на хладилник. 91.6% от обитаваните жилища разполагат с хладилник и/или фризер, 84.7% - с автоматична пералня. Почти няма разлики между градовете и селата.

С мобилни устройства (таблет, смартфон) разполагат 68.2% в градовете, и 50.5% в селата; с компютър (вкл. преносим) - 53.2% в градовете и 25.4% в селата; с климатик - 49.9% в градовете, и 21.8% в селата; със съдомиялна машина - 21.0% в градовете и 9.1% в селата; със сушилня - 16.4% в градовете, и 6.9% - в селата.

Така наречените "умни устройства" или роботи има в 5.9% от обитаваните жилища. В градовете такива притежават 7.2% от обитаваните жилища, а в селата - 2.1%.

В 67.7% от обитаваните жилища домакинствата ползват мобилен телефон, стационарен - едва 10.1%. Фиксиран достъп до интернет има в 50.9% от обитаваните жилища, а мобилен - в 52.2%. Кабелна телевизия има в 55.6% от обитаваните жилища, а сателитна - в 22.5%.

Почти половината от обитаваните жилища (47.7%) се отопляват с електричество, 36.3% - с дърва, 13.3% - с топлинна енергия от централен източник (парно), 4.8% - с въглища, 4.1% - с пелети, 2.5% - с природен газ от централен източник.

https://offnews.bg/obshtestvo/11-5-ot-balgarite-niamat-toaletna-u-doma-n...