Сляпата РИОСВ Бургас и интересите на фирми около Доган и собствениците на Винпром Пещера.

 
От края на миналата година до края на май т.г. РИОСВ Бургас в 6 свои решения съгласува ПУП- ПРЗ за фотолволтаични централи върху 2055 декара в землището на с. Вратица обл. Бургас, недалеч от Нефтохим.
Инвеститор е Био по ди солар Енерджи ООД от съзвездието Хермес, свързвано с почетният председател на ДПС Ахмед Доган.
Два квадратни километра първична урбанизация без екологична оценка!!!
 
 
В края на април т.г. РИОСВ Бургас с едно решение и без екологична оценка одобрява подробни устройствени планове за регулация и застрояване на фотоволтаична централа с батерии и бази за съхранение на водород върху 8300 декара в землищата на селата Дюлево, Орлинци. Суходол и Светлина , община Средец. Присъединителната мощност е 550 MW.
Инвеститор е Средец солар БГ от пловдивското съзвездие Агрион свързвано със собствениците на Винпром Пещера.
Осем квадратни километра първична урбанизация без екологична оценка!!!
За сравнение това е колкото от ЖК Люлин в София.