Служебното правителство на Радев няма право да обвързва с дългосрочни договори за доставка на природен газ България.

Ilian Vassilev

Служебното правителство на Радев няма право да обвързва с дългосрочни договори за доставка на природен газ България. Още повече, че в момента ЕК ще прави общи покупки за над 24 милиарда кубически метра газ за страните членки, което очевидно ще бъде при по-добри условия от тези, които ще постигнем. Извън доставките от азерски газ, всичко друго трябва да се съобрази с тези общи покупки, поне да има координация за да се отчете възможна изгода. Затварянето на договорите от страна на правителството на Румен Радев е стъпка в грешна посока, отчитаща неговите политически амбиции, а не интересите на страната.