ПП с предложение как да се сложи край на феодализацията на общините

"Продължаваме промяната" излезе с предложение как да се сложи край на феодализирането на общините. Според внесените от Кирил Петков и Асен Василев промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация кметовете ще имат право на само два мандата.

Към момента в закона няма ограничение за броя мандати, на които имат право избраните кметове на общини. Това доведе до абсурда кметове с по 10 мандата. В мотивите към текстовете вносителите посочват, че на места има "фактическо узурпиране на местната изпълнителна власт". 

Те цитират и становище от 2005 г. на конституционния съдия Румен Янков, който посочва сменяемостта като основополагащ принцип на демокрацията.

В проектозакона се предлага "кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства, да могат да бъдат преизбирани на същата длъжност за още един мандат".

Предвижда се промените да влязат в сила от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник". На 48-ото Народно събрание обаче му остават броени дни, заради което е невъзможно промените да станат факт сега.  Проектозаконът е внесен на 19 януари и е разпределен на две комисии, които не са го включили в програмите си за работа за тази седмица. Феодализирането на общините обаче може да бъде спряно от 49-ото НС, само месеци преди предстоящите през есента кметски избори. 

https://offnews.bg/politika/pp-s-predlozhenie-kak-da-se-slozhi-kraj-na-f...