Нужен ни е пак Апостолът

Evgeni Kanev

“И носи съзнанье, крепост, светлина,
На робите слепи, в робската страна”.
 
Днес се навършват 149 г от обесването на Апостола. Поради статия в “Работническо дело” от 1950 г датата е изместена на 19 февруари и никой политик не повдига темата за преместването й.
Всъщност във времето след 9.9.1944 г се загубва съзнанието на българите за ценностите на Левски и е останала само традицията за честване без следване на заветите му. Защото тези завети са били опасни за Съветския режим.
Свободата се разбира само като свобода от турците; а за да се подсили ролята на Освободителката, учебниците по история безкритично поемат литературните метафори за “робство” на предосвобожденските творци. Защото научният анализ на термина би довел веднага до извода, че Съветският режим у нас е много по-близо до робство.
Защото българите в Османската империя са имали право на частна собственост, а при комунизма - само на лична собственост.
Защото тогава са можели да пътуват свободно навсякъде, а при комунизма - не.
Защото тогава са можели да забогатяват, а при комунизма не.
Защото макар с много жертви са могли да изповядват християнството, а при комунизма не.
И най-вече, защото българите са имали ясно национално самосъзнание и сами са се вдигнали на Освобождение, а днес го нямат - като в мнозинство продължават да обслужват геополитическите интереси на Матушката.
Виждаме го и до днес с гротеската “България в НАТО”.
Затова ни е нужен пак Апостолът, който да им донесе:
“… съзнанье, крепост, светлина,
На робите слепи, в робската страна”.
 
Фейсбук