На кого от общинското управление му пука за сроковете за изпълнение


      „Кадърното“ общинско управление на Бургас начело с кмета Димитър Николов или не може да си направи сметката по договорите, които подписва по различни обществени поръчки, или има сметка да допуска клаузи по тези договори да бъдат нарушавани сериозно, което донася преки и косвени щети на бургаските граждани. Това, че не му пука за мнението на неговите данъкоплатци и избиратели, е друг въпрос, който също е много важен. Казано накратко, това се нарича наглост и безхаберие...

Наскоро в редакцията на „Под лупа“ получихме следното писмо на ядосан бургазлия, живеещ на ул.“Цар Калоян“:

„Здравейте,

Като потърпевш гражданин, живущ на улица Цар Калоян, искам да ви се оплача от немарливата работа на фирмата строител - Страбаг.

Срокът им за изпълнение свърши преди 5 дни, а те не са стигнали доникъде. Има огромни дупки по улицата, със строителната си техника постоянно затварят и улицата.

Писах няколко пъти до общината, но оттам не получавам никакъв отговор.

Питам работниците, а те ми казват да си гледам работата и че не зависело от тях.

Искам вече санкции за такива мизерни фирмички. Не знам за какво се пишат тези срокове за изпълнение, като никой не ги спазва. Само далавери въртят с тях. Омръзна ми да живея в такава държава!!!

Прилагам Ви и данни от сайта на общината, където самите те описват обекта и кога трябва да свърши.“

Ето и информацията, записана в официалния сайт на община Бургас от 4 април т.г.

„Кметът на Община Бургас Димитър Николов, заместникът му Костадин Марков и директорът на ТД "Приморие" Стефан Дубаров провериха на място стартиралите днес (4 април) строителни дейности на ул. "Цар Калоян".

Тя е една от най-натоварените и основни пътни отсечки в ж.к. "Възраждане". От изграждането й досега улицата само е кърпена, но никога не е ремонтирана основно. Дългогодишната експлоатация и интензивното жилищно строителство са повредили значително уличната настилка, тротоарите и бордюрите. Съществуващите шахти са недостатъчно и са запълнени с отпадъци, което пречи на нормалното оттичане на дъждовните води.

Проектът предвижда подмяна на водопровода под цялата улица, полагане на нова настилка, изграждане на нови тротоари и бордюри, които ще бъдат скосени за улеснение на хората с увреждане, ново озеленяване, ремонт на съществуващи и направа на нови улични отводнителни шахти, нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. За комфорт и безопасност на шофьорите по новото платно ще бъдат положени и самонивелиращи се капаци на шахти.

Срокът за завършването й е 102 календарни дни.“

Дали е грешка на поредния общински пиар или не, но в документацията по тази обществена поръчка е записан срок не повече от 120 календарни дни, но няма да се учудя, ако нашите общинари от ГЕРБ са последвали примера на своя партиен водач и премиер Бойко Борисов, който съкращава сроковете в момента на рязането на поредната трикольорна лента.

Само че при него къде от страх, къде от кумова срама нещата понякога се получават, а при нашите гербави общинари нещо сериозно куца в спазването на поетите с договор задължения  по изпълнение на сроковете. Наскоро в „Под лупа“ ви бяхме посочили седем такива обекта с просрочени срокове и нищо?! Няма санкции, няма коментари, просто сякаш това е махленска уговорка, а не клауза от договор.

Да спазиш сроковете, поети с договор, не е само зъдължение за изпълнителя, а показва доколко са разчетени правилно и грамотно сроковете за качествено изпълнени СМР и до каква степен е професионалната квалификация на ръководен и изпълнителен персонал.

 

Ще ви припомня само един от тези обекти бургаското ларго, за което  изпълнителите от „Трейс-Бургас“ обещаха до края на април да свършат работите по пешеходната зона в рамките на 210 дни договорени в договора от 16.09.2010 г. с общината, но и до ден днешен до началото на август още не са готови, а това са цели три месеца повече или около 45% удължаване на поетия като задължение срок по договор?!

Предлагаме на нашите читатели извадка от документацията по тази обществена поръчка за обект от капиталовата програма на община Бургас вписан под номер № 305, функция 06, за чието финансиране е теглен заем от общината в размер на около 2 300 000 лева, колкото е била предполагаемата стойност на обекта с ДДС. Договорът с изпълнителят е подписан на 05.04.2011 г. и е трябвало да приключи на 14 юли при срок за изпълнение от 102 дни или най-късно на 01.08. 2011 г. при срок от 120 дни. Това разбира се не е случило, за пореден път?!

„ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Цар Калоян” от о.т. 493 – 495 – 479 – 506 – 471 – 463 – 457 – 451 – 510 – 443 – 441 – 427 – 431 – 419 – 416 – 409 – 412 - до о.т. 405, в участъка от бул. „Иван Вазов” до бул. „Сан Стефано” по плана на ж.к. „Възраждане”, гр.Бургас по одобрен технически и работен инвестиционен проект

ІІ. Изисквания и условия към участниците:

1. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:

● безопасността на движението съгласно изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците, като спазва одобрения проект за ВОД;

● изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2/2004 г. и да спазва Плана за безопасност и здраве.

2. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и ПИПСМР.

12. Срок за изпълнение на поръчката

Кандидатът посочва срок за завършване на обекта в календарни дни, но не повече от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Срокът започва да тече от датата на откриване на строителна линия и площадка на обекта и се отчита в календарни дни.

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА Е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”, ПРИ СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

2. Показател 2 - Оценка на Техническото предложение (ОТ) – максимален брой точки 30 т.

Техническото предложение се оценява по подпоказатели, както следва:

1. Подпоказател 1 (ОЗ) - Оценка на обяснителната записка.

2. Подпоказател 2 (ОРП) - Оценка на работната програма:

2.1. Пълно и задълбочено описание на  работна програма – реалистичност на графика, последователност и продължителност на предлаганите дейности, отчитайки времето за подготвителните дейности, идентифициране и определяне на времето за важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора („критични точки”) – 10 т.

Обърнахте ли внимание, че критерия „срок за изпълнение“ не е най-важният, но носи точки при класацията в конкурса по обществени поръчки в техническото предложение и подпоказател 2. Нека припомня, че 16 оферти на различни фирми са се състезавали за спечелването на тази поръчка и всяка точка е била от значение, макар че в Бургас се говори друго от запознатите и то е, че все едни и същи фирми печелят обществените поръчки и сигурно имат сериозни основания.

Главният герой фирмата „ЩРАБАГ“ ЕАД със седалище София досега е спечелила за съвсем кратък срок три обществени поръчки с възложител община Бургас за 5 183 835.70 лв. с ДДС?!

Това може да се дължи и на умения и качества, но може и да е нещо друго.

Време е нашите общинари да запомнят, че най-ниската цена не е достатъчно основание за много неща, а сред тях е и качеството и разбира се срока за изпълнение. В национален мащаб  това вече се коментира и преразглежда, но в Бургас това май не е така...

Искам да поговоря и за онези фирми които получават пари за инвеститорски контрол, но дейността им нещо се губи и това е видно и в качеството на извършваните СМР, които често са абсурдни. Клатещи се пейки по ларгото, кривнати павета пак там, опасни детайли в „Стената на приказките“, тротоари с обратен наклон по ул.“Цар Калоян“, неспазване на работната дисциплина, неспазване на сроковете за извършване на обществените поръчки и още ...

А общинските специалисти си стоят по кабинетите и не им пука... Почти пълно безхаберие...

Такава е картинката в Бургас, а бургазлии трошат нерви и колите си по т. нар. реконструирани улици на града и се чудят на общинската управа, която нехае за техните сигнали и жалби. Това видях и аз днес по протежение на ул.“Цар Калоян“- зеещи дупки, козметични зауствания на пресечките стърчащи капаци на шафти и цели 30 м тротоари с обратен наклон, готови парзалки и места за събиране на дъждовна вода и още цял участък от ул. „Фердинандова“ до бул.“Иван Вазов“, кото е далеч от готовност за завършване, а срока по договор за завършване на обекта вече е изтекъл?! А мургавият персонал на фирмата седеше на сянка и чакаше Годо?!

Какво повече да коментираме драги читатели. Идва есен, а с нея и местните избори и момента, в който вие трябва да направите вашият избор, дали да ви управляват отново с безхаберие и наглост или ще предпочетете други, които да слугуват за доброто на всички бургазлии. От вас зависи всичко...

Христо ТОДОРОВ

 

 


Уважаеми читатели, извинете за неудобството но коментарите са изключени за момента.