"Нашиятъ православенъ народъ е достигналъ до такова гнуснаво скотско положение, щото азъ не зная какво още по-голѣмо зло може да сѫществува на свѣтътъ, което да го накара да се стресне и да протестува противъ своите скотски теглила".

"Нашиятъ православенъ народъ е достигналъ до такова гнуснаво скотско положение, щото азъ не зная какво още по-голѣмо зло може да сѫществува на свѣтътъ, което да го накара да се стресне и да протестува противъ своите скотски теглила. Тука се подиграватъ съ имотътъ ти, съ животътъ ти, съ трудътъ ти, съ дѣцата ти и съ най-свещенитѣ прѣдмѣти на твоето човѣшко сѫществуване, а ти мълчишъ като риба, търпишъ като волъ, молишъ се богу като най-послѣдниятъ грѣшникъ и чакашъ второто дохождане на Мѣсия, за да добиешъ награда за своите пети-вѣковни страдания. Какво искате отъ подобенъ народъ? Той е робъ, и робъ безусловенъ, и азъ имамъ пълно человеческо право да го прокълна отъ сичкото си сърдце и душа, ако той и занапрѣдъ остане така равнодушенъ къмъ своята горчива сѫдба. Проклетъ да е, ако той не възстане противъ своите кръвопийци!"
Христо Ботевъ въ въ. "Знаме", бръ. 4, 5 януари 1875г.
Асен Виденовъ