"Мащабът на отвличанията на украинчета в Русия е потресаващ"

"Потресаващ е фактът, че през третото десетилетие на 21 век в Украйна има насилствено отвеждане на деца. Потресаващи са и мащабите на този феномен", казва експертка от ОССЕ.

Виктория Власенко

Миналата седмица Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) публикува резултатите от доклад относно нарушенията на хуманитарното право в резултат на отвеждането на украински деца от руските власти. Той е бил изготвен от специална мисия в рамките на т.нар. "Московски механизъм". Мисията е стигнала до заключението, че практиката на насилствено прехвърляне на украински деца в Руската федерация или във временно окупираните територии може да се счита за престъпление срещу човечеството. Освен това експертите на ОССЕ подчертаха, че правата на децата, отвлечени в Русия, се нарушават грубо.

ДВ разговаря по темата с участничката в мисията на ОССЕ Вероника Билкова, професор по международно право в Карловия университет в Прага и представителка на Чехия във Венецианската комисия.

На какви информации се основава сегашният доклад на ОССЕ?

Вероника Билкова: Докладът е изготвен въз основа на материали от различни източници, които успяхме да получим - материали от международни организации, неправителствени организации, академични институции, изявления на политици и техни постинги в социалните медии, от украинска и от руска страна. Това са една част от материалите. Друга представляват проведени от нас онлайн интервюта, а трета са материали, които успяхме да си набавим по време на посещението ни в Киев в средата на април. Там се срещнахме с представители на различни държавни институции, на гражданското общество, журналисти, адвокати, свидетели и жертви.

А поискахте ли от руската страна да предостави необходимата информация за доклада?

Вероника Билкова: Както и по време на предишните две мисии в рамките на Московския механизъм, изпратихме писмо до постоянните представителства на Русия и Украйна в ОССЕ, с което ги информирахме за създаването на мисията и ги помолихме за съдействие. За съжаление, получихме отговор само от украинската мисия и никакъв отговор от руската. Впрочем така беше и с предишните ни мисии.

Кое най-много ви потресе в материалите, които сте проучили?

Вероника Билкова: Сложен е този въпрос, много са елементите на този феномен. Но фактът, че през третото десетилетие на 21-ви век имаме насилствено отвеждане на най-уязвимата част от населението - децата, е едно от тези потресаващи неща. А също и мащабите на този феномен.

Може ли този доклад да послужи като доказателство в един съдебен процес за отвличането на украински деца от Русия?

Вероника Билкова: Този доклад може да се използва по много начини. Той изследва в дълбочина конкретно явление, представя доказателства и предлага много задълбочен правен анализ на явлението. Затова може да се използва в съда много по-добре, отколкото предишните ни два доклада по Московския механизъм, които анализираха общата ситуация в Украйна. Но ако става дума за преследване на конкретни лица на международно равнище, съответните правни институции не могат просто да се позоват на нашия доклад, а трябва да излязат извън него, да идентифицират конкретни лица, които евентуално са замесени в престъплението, и да определят до каква степен те са отговорни за определени действия. В нашия доклад не се посочват имената на лицата, участващи в отвеждането на деца. Това е извън мандата на нашата мисия.

Един от аргументите на руската страна е, че тя евакуира украински деца от съображения за сигурност в съответствие с международните задължения на страната. Но вашата мисия стигна до друго заключение. Какво е приблизителното съотношение между случаите на евакуация по хуманитарни причини и тези на насилствено отвеждане?

Вероника Билкова: Стигнахме до заключението, че някои случаи на евакуация на деца с цел тяхната безопасност наистина могат да са в смисъла на международното хуманитарно право. Други обаче не са. Конкретни цифри не можем да посочим, но разполагаме с примери. Едно е евакуацията на детски заведения преди и по време на руското нападение на 24 февруари 2022, която е потенциално легитимно действие, друго е да вземаш деца със себе си, когато отстъпваш, какъвто е например случаят с оттеглящите се руски войски от Харковска и Херсонска област, когато са вземали със себе си украински деца.

Но и случаите, когато евакуацията първоначално изглежда законна, могат да се окажат незаконно извеждане или отвличане на деца. Например ако децата са разселени или държани продължително време без причина, особено ако са разделени от своите родители или законни настойници. А когато деца биват превъзпитавани, не могат да общуват със семействата си, когато са дадени за осиновяване или им се променя гражданството, тогава имаме ясно нарушение на международното хуманитарно право.

Водещи международни организации - Европейският парламент, ПАСЕ, ООН, ОССЕ - приеха резолюции и изготвиха доклади, основани на факти, в които масовото депортиране на украински деца в Русия се определя като престъпление срещу човечеството. Прокуратурата на Международния наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест на президента Путин като главен заподозрян. Какво още е необходимо, за да започне съдебният процес по това дело?

Вероника Билкова: Процесът вече е започнал, тъй като в средата на март беше издадена заповед за арест на Владимир Путин. Така че процедурата е в ход, въпреки че очевидно ще срещне някои трудности. Една от тях е, че Международният наказателен съд не може да проведе процеса в отсъствието на заподозрените по делото. Въпреки това МНС може да проведе изслушване в рамките на досъдебното производство. Това означава, че съставът за предварително производство може да прочете доказателствата и обвиненията, събрани от прокуратурата на МНС. Разбира се, това не е същото като произнасяне на присъда или окончателно решение. Но това е предварителна оценка на силата на доказателствата и обвиненията, която може да бъде направена в отсъствието на предполагаемия извършител. Но, за жалост, самият процес не може да се проведе задочно.

https://www.dw.com/bg/masabt-na-otvlicaniata-na-ukrainceta-v-rusia-e-pot...