Когато Партията-майка те е учила на лозунги ...

Мартин Димитров

Ето откъде идвало Работа/работа/работа - от партията майка