Капка по капка - вир, копейка по копейка - къща и кола!

Vessislava Tancheva

Капка по капка - вир, копейка по копейка - къща и кола!

Спомнете си това на 2-ри април ...