Историческа амнезия

В аналогичния на арменския, българският Геноцид и Холокост (от средата на 19 и началото на 20 век; 1913 г.) също са избити над 700 хил. българи – целенасочено и под формата на етническо прочистване!
Специално за българския Геноцид и Холокост трябва да се прочете книгата на проф. Любомир Милетич „Разорението на тракийските българи“ (1913 г.) - https://api.bulgarianhistory.shop/uploads/pdf/1591267174168_razorenietoo...


Във връзка с Ангорския договор касаещ тези събития, Турция дължи на България към днешна дата над 10 милиарда евро за отнетите насилствено имоти на тракийските българи. Отделно от това трябва да се плати още толкова компенсации (кръвнина) за избитите над 450 000 българи в Източна Тракия и Беломорието през 1913 г.!

Като говорим за Източна Тракия до 1913 г., разбираме по-голямата част от областите на бившия Одрински вилает (област – регион), който е разделен на шест санджака (окръга):

Одрински санджак влизат каазите (общините): Одринска, Димотишка (дн. Дидимотикон – Гърция), Ортакьойска (дн. Ивайловградска – България), Мустафапашенска (дн. Свиленградска в България), Кърджалийска – дн. в България, Хавсенска, и Узункюприйска.

Лозенградски санджак: Лозенградска кааза, Малко-Търновска – дн. в България, Василиковска – дн. в България, Люлебургазка (Бабаескийска), Визенска и Мидийска.

Галиполски санджак: Галиполска кааза, Кешанска, Шаркьойска, Еджеабадска, и Миревтенска.

Родостенски (Тикирдаг) санджак: Родостенска кааза, Малгарска, Хайреболска и Чорленска (Чорлу).

И на запад зад река Марица още два санджака (окръка):

Дедеагачки (дн. Александруполис – Гърция) санджак: Дедеагачка кааза, Софлийска (Софлу в Гърция) и Еноска – дн. в Гърция.

Гюмюрджински (дн. Камотини – Гърция) санджак: Гюмюрджинска кааза, Скеченска, Рупченска, Ахърчелибийска (Смолянска в България) Егридерска, Дъръдерска, и Султанерийска.

Населението в Одринския вилает тогава е над 1 000 000 души. Трябва да прибавим и българите от Цариградския вилает (област), чийто селища са 22 на брой източно от гр. Чорлу и Чаталджа. Турците във вилаета са малцинство спрямо българите и гърците. Българите са пръснати в най-много селища.

Днес историческата амнезия тегне над тези събития сторени от нашите "комшии" ?!!