Икономическата несигурност удря все повече потреблението

Продажбите на дребно в България се понижават все повече, единствено лекарствата отчитат ръстПродажбите на дребно в България се понижават все повече, единствено лекарствата отчитат ръст

Икономическата несигурност и прогнозите за нова рецесия в Европа продължават да натискат потреблението в България надолу. През октомври продажбите на дребно са се свили с 0.8% спрямо предходния месец. На годишна база обаче ситуацията се влошава още повече - отчетен е спад от 5.3%, при 3% за септември. Единствените стоки, които продължават да отчитат устойчив ръст на оборотите, са лекарствата, докато при всички останали има спад, показват данните на националната статистика (НСИ).

Напразни надежди

Преди година на потреблението, което е ключов компонент в БВП, се даваха големи надежди за бързо излизане от кризата, след като се оказа, че ускореният износ не е достатъчен, на фона на свитите инвестиции. Влошаването на дълговата криза в еврозоната и прогнозите за нова рецесия в глобален мащаб обаче свиха потребителското доверие, а оттам и разходите, които правят домакинствата.

Негативните очаквания на домакинствата се прехвърлят и в България. Това в комбинация с все още свити доходи заплашва да вкара икономиката в низходяща спирала. Данните за третото тримесечие вече показаха, че БВП на България е нараснал само с 0.3% за тримесечие и с 1.6% на годишна база. Това показа, че забавянето в Европа се прехвърля и у нас.

Капитал