Затвори и манастири взели от европарите за помощ на земеделците в ковид кризата

https://bird.bg/eca-report-bg-2021/?fbclid=IwAR3dGaxHYicHZn6lnX-RIrsgr1D...

Европейската сметна палата (ЕСП) е констатирала, че в България са извършвани плащания по мярка за развитие на селските райони M21 на затвори и манастири. Това се разбира от публикуваният годишен доклад за 2021 година. Плащанията са ставали по времето на земеделският министър Десислава Танева (ГЕРБ). ЕСП уточнява, че такива субекти не разчитат на селскостопанска дейност и не са изпитвали проблеми с ликвидността и касовите потоци до степен, която да обоснове предоставянето на извънредна помощ по време на пандемията Ковид-19.

Допълнителната мярка (M21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“) е добавена през 2020 г. Основната цел на мярка M21 е подпомагане на земеделските стопани и малките и средните предприятия, занимаващи се с преработка, пускане на пазара или разработване на селскостопански продукти, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19.

В България тези изисквания не са спазвани (стр. 221 от доклада).

BIRD събира и обработва данните за отпуснатите коронасубсидии още от началото на пандемията Ковид-19. Така лесно откриваме държавно предприятие „Фонд Затворно Дело” сред получателите на коронасубсидии с европейско финансиране. Откриват се лесно и отпуснатите коронасубсидии на манастири.

Има вероятност отпуснатите суми да са и повече, тъй като за последните многомилионни плащания от ДФЗ по мярка М21 няма детайлна информация за получателите.

По времето на земеделският министър Десислава Танева (ГЕРБ), директорът на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев издава няколко заповеди с бюджет и условията за кандидатстване по мярка М21. Заповедите са съгласувани с министъра. През 2021 г. разкрихме, че роднини на Десислава Танева също се уредили с коронасубсидии от ДФЗ.

Отново недопустими разходи на МВР за джипове

Поръчка на 18 нови „офф-роуд” джипове за МВР също попада в годишният доклад на ЕСП (стр. 237). Европейската сметна палата е констатирала, че България е закупила недопустими видове превозни средства. Проверка е установила, че само пет от проверените 10  отговарят на определението за превозни средства с повишена проходимост. Това е вече рецидив, след като по-рано ОЛАФ санкционира България с 6 млн. евро, защото някой в министерството е купил през 2017-2018 г. погрешните джипове.

Проверките на европроектите се манипулират

Европейската сметна палата е констатирала, че проверките на европроектите в България не се правят на случаен принцип, за което разкрихме в наша по-ранна публикация. Това намира място сега и в годишният доклад за финансовата 2021 година (стр. 241).