Гори гейт: официални данни разкриват мащабите на престъпното изсичане на българските гори

https://bird.bg/gori-gate/

Данните от превозните билети на ИАГ показват мащабна сеч над позволените количества. Експерти по горите и софтуерни специалисти ги анализираха с използването на най-съвременни технологии и разкриха мащаба на незаконната сеч в България за последните няколко години. Снимките с претоварени тирове, които денонощно изнасят гората ни за Гърция и Турция, не са инцидентни, а илюстрират стройна схема за престъпно забогатяване, за която държавните органи си затварят очите, или по-лошо – откровено лъжат. А фирмите, надвишаващи драстично разрешените количества за сеч, без изненади са свързани с властта.

Неотдавна министърът на МЗХГ Десислава Танева публично оповести на парламентарен контрол, че за 2019 г. незаконната сеч възлиза на 18 451 плътни куб. м.. Това е 33 ПЪТИ ПО-МАЛКО от реалната незаконна сеч осъществена през 2019 г. Официалните данни в превозните билети показват превишения на позволителните за сеч в размер на 603 438 плътни куб. м.!

Извеждането на тези числа не е сложна операция: сумират се разрешените кубически метри и се сравняват със сумата на отчетените кубически метри в превозните билети. Такива сумарни данни не се предоставят от ИАГ, което също е нарушение на закона, но могат да бъдат извлечени „по трудния начин“ от публичните регистри. Екипът ни направи точно това. Изтеглихме документ по документ данните за сечите и за превоза на отсечените дървета за последните 5 години, след което ги подложихме на специализиран компютърен анализ. Създадохме и удобна търсачка, в която може да се търси по име на фирма. Това не е възможно в публичната страница на Изпълнителната агенция по горите.

Така става ясно че ежегодно според данните за превозните билети се изсичат и транспортират от гората над 600 000 кубика дървесина в повече от посочените количества в позволителното за сеч за съответната гора. Близо 1/10 от годишния дърводобив от 6-7 милиона кубика се извършва по престъпен начин.

„Официална“ и „неофициална“ престъпна сеч

Важно е да се уточни, че тук говорим за „официалната“ престъпна сеч – когато разрешително има, но се надвишава количеството. Престъпна е, тъй като според чл. 235, ал. 1 от Наказателния кодекс за престъпление се съди, всеки „който без редовно писмено позволително или с редовно позволително, но извън указаните в него места, срокове, количество и дървета сече, събира, добива, взема или извозва от горския фонд каквито и да било дървета или част от тях“.

Но от документите можем да направим обосновани изводи за схемите, чрез които се прикриват кражбите на многократно по-големи количества дървесина, изнасяни от гората без документи или чрез претоварване на камионите и тировете.

За 2020 г. (към 20 септември) според регистъра на сечите е разрешен добив на 7 032 982 кубика дървесина като според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 1 331 994. При 1/4 от издадените 46 532 позволителни за сеч, а именно за 12 113 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч, което сумарно възлиза на 284 470 кубика.

За 2019 г. според регистъра на сечите е разрешен добив на 8 941 227 кубика дървесина като според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 6 692 046. При повече от 1/3 от издадените 62 206 позволителни за сеч, а именно за 23 521 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч, което сумарно възлиза на 603 438 кубика.

За 2018 г. според регистъра на сечите е разрешен добив на 9 226 369 кубика дървесина като според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 7 139 032. При повече от 1/3 от издадените 67 238 позволителни за сеч, а именно за 26 739 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч, което сумарно възлиза на 691 066 кубика.

За 2017 г. според регистъра на сечите е разрешен добив на  9 217 292 кубика дървесина като според регистъра на превозните билети, са добити и транспортирани от гората 7 048 949. При повече от 1/3 от издадените 65 025 позволителни за сеч, а именно за 25 359 позволителни за сеч, обаче е допуснато превишение на допустимите количества сеч, което сумарно възлиза на 649 655 кубика.

2016 г. не е включена в анализите на данните за превозните билети и изнесената дървесина по тях, тъй като те са пълни с грешки  и вероятно са нарочно объркани, за да се прикрият  огромни нарушения. Но и при тях, отново за около 1/3 от издадените 60 922 позволителни за сеч, с превишение са 19 775 позволителни за сеч, като количествата дървесина обаче остават абсолютно неизвестни.

Превишения спрямо позволитените за сечи по години

 

Брой на позволителните за сеч с превишение по години.

В повечето случаи превишената сеч по позволително е оправдана с незаконна сеч, със събиране на сухи паднали дървета, преходни обекти, разширение на короядни петна, и най-вече с неверни данни за горите (често в пъти), с технически грешки и с неточна горска инвентаризация. Всички тези условия са обаче и перфектните предпоставки за мащабни кражби от горите, когато горските служители са недобросъвестни или са накарани от шефовете си или кметовете да скрият « грешките » и да реализират скритите разлики като кражба от гората чрез претоварване на камионите с дървесина. А защо една индустрия за стотици милиони лева годишно поддържа и допуска неверни данни за горите? Отговорът е един единствен. Незабавно е необходима драстична реформа в официалните информационни системи и данни за горите и гарантирането на тяхната пълна прозрачност и коректност!

Защо една държавно контролирана индустрия за стотици милиони лева годишно поддържа и допуска неверни данни за горите? Настоящият анализ дава недвусмислен отговор – за да се прикриват злоупотребите. Ето защо е необходима цялостна реформа в официалните информационни системи и данните за горите, като се гарантира тяхната пълна прозрачност и коректност!

Надвишенията са за „Наши, читави фирми“

При направеният анализ бяха анализирани и дърводобивните фирми, които са извършили на практика изсичането и изнасянето на хиляди кубици дървесина в превишение на позволителните за сеч. Фирмите не са афиширани с техния уникален ЕИК, а имената им са изписани по различни начини, което затруднява значително автоматизацията на процеса и в много случаи изисква трудоемка ръчна намеса. Не е ясно дали това е умишлена екстра или става дума за немарливост при дизайна на данните в информационната система на ИАГ.

Различни изписвания в разрешителните за сеч на една и съща фирма – Маркони Груп Лес.

Превишения от над 1000 куб. м. дървесина по позволителни за сечи за година имат над 200 фирми. Сред тях се открояват 20-30 компании, които са превишавали в пъти и са добивали количества дървесина, надвишаващи значително позволеното им по позволително за сеч, а най-вероятно и още толкова, но напълно незаконно. За някои от тях е явна връзката с определени парламентарни партии, което повдига въпроса дали няма протекция и чадър от властта.

Следните графики илюстрират резултатите за последните 4 години за фирмите, които са превишили максимално количеството дървесина по позволителни за сечи.

Допълнителен анализ показва кои са фирмите лидери, на които се осигуряват най-големи количества за сеч годишно чрез позволителни за сеч. На фаворитите се разрешава да отсекат в пъти по-големи количества, отколкото на другите фирми. Отново едни и същи фирми, съвпадащи с тези с превишения се оказват начело. Ето извадка за последните 4 години:

Всички подробни данни по години са представени в приложението в края на материала.

Първите две фирми в тази класация имат отчетлива връзка с властимащите. Рекордьорът „Маркони Груп Лес ООД“ е с капитал едва 100 лв. и се води собственост на Пенка Бангеева. Бивш собственик е Евгени Шишков от Девин. През 2018 г. Евгени Шишков придобива фирмата „Тика Трейд“ от Тенчо Койчев Димов, който е директор в „Мултифрут“. Тя е фирма на бившата „Мултигруп, за чиито топли връзки с ДПС е налична солидна публична информация.

Царевската фирма „Айди 555“ ООД пък е свързана с Ангел Цигуларов, областен координатор на ГЕРБ и общински съветник 3-ти мандат в общината на ГЕРБ. Преди да се развие при ГЕРБ като мощен играч на пазара на законната и незаконна сеч в Странджа, фирмата е преживявала от обществени поръчки възложени от ДГС „Кости“, показва справка в договорите на АОП.

Сред фирмите се откриват и такива, за които има данни за връзки с БСП, като например „Суна-2 ООД се свързва с БСП (виж статия във в. 24 часа). Това показва, че системата облагодетелства не само управляващите в момента.

КОЙ е дървената мафия?

От така представените данни се получава еднозначно и отговора на големия въпрос, КОЙ КОЙ Е в дървената мафия? Става ясно, че унищожаването и незаконното изсичане на горите ни се организира от самото правителство, в лицето на отговорните за случващото се институции.

Тези институции и техните контролни органи са позволявали и позволяват и в момента, всекидневно да се нарушава и погазва грубо закона и то по документи с явни доказателства в тях за стореното. В разултат близки до властта фирми получават тлъсти печалби, шири се корупция, унищожава се безценен горски ресурс и се причиняват екокатастрофи и водни кризи.

Изнесените данни от официални документи обаче най-вероятно са само върха на айсберга. Ако по документи незаконните надвишения на законни разрешителни са вече шокиращи, може да предположим колко по-високи са реалните количества на сечта в горите спрямо тези официални цифри.

В тази добре смазана мафиотска машина контролиращите са безгласна буква. Горски служител пожелал анонимност сподели с екипа ни следното: „Помолих фирмата да ми разреши изписването на поне един превозен билет с вярна информация, но фирмата съпровождана от една депутатска кола… отказа“.

За да се спре това узаконено, но престъпно изсичане на българските гори има решения. Трябва да се забрани категорично сечта на дървета извън разрешените по позволително за сеч количества, и също така да се забрани на една и съща фирма и свързаните с нея лица да имат право да секат повече от 10 000 кубика на година.

Но тежките зависимости и връзки на фирмите с негласната управляваща коалиция между ДПС и ГЕРБ правят такава реформа по-скоро илюзорна на този етап.

Приложение:

Анализът на официалните данни е извършен с използването на най-съвременни технологии, роботи за данни, специализиран софтуер и мощни сървъри . Анализирани са всички превозни билети за последните 5 години и количествата дървесина указана в тях и реално изнесена от гората, след това тези количества са сравнени с количествата по позволителни за сеч. Беше създадена специализирана търсачка за всички тези данни с оглед адекватния анализ и корекция на сбърканите, непълните или неточни части открити в официалните данни. Възможно е съществуването на минимални грешки, което във всички случаи би се дължало на неточности в официалните данни. Публикуваните тук данни отразяват до максимална степен реалното състояние.

https://bird.bg/