Бизнесът плаща над 1,5 млрд. лв. данък “бюрокрация”

Бизнесът плаща над 1,5 млрд. лв. данък “бюрокрация”Над 1,5 млрд. лв. плаща годишно бизнесът като данък „бюрокрация“ само за изпълнението на 20 закона и свързаните с тях наредби. Това съобщи в понеделник Министерството на икономиката, което е анализирало нормативните документи. Външни и експерти на ведомството вече са изготвили над 300 препоръки за промени, с които тежестта за бизнеса ще намалее с 313 млн. лв. на година. Целта на хората на Трайчо Трайков е те да бъдат изпълнени до края на 2014 г.

Според анализа на министерството най-скъпи за бизнеса са изискванията в Кодекса за социално осигуряване. Например ежемесечното подаване на декларация за внесени осигуровки пред НАП струва 37,7 млн. лв. на година. Предлага се това изискване да отпадне.

Със 124,4 млн. лв. може да бъде намалено бремето за фирмите, ако подават информация към НАП за осигурителния доход на служителите си на тримесечие, вместо всеки месец.

Въвеждането на електронен болничен ще спести почти 105 млн. лв. годишно. Предвижда се той да стане факт до края на 2014 г., въпреки че за това се говори отдавна и работодателите настояваха да се включи в антикризисните мерки на кабинета. Сега фирмите трябва да водят дневник за ползваните от служителите болнични и да дават информацията всеки месец на НОИ.

Останалите важни изменения засягат данъчните закони, но те тепърва ще бъдат обсъждани. Много промени се предлагат и в екологичното законодателство, където са най-скъпите административни изисквания. Екооценката например струва над 20 хил. лв., но се прави от малко фирми. Затова общата административна тежест е около 420 хил. лв. Единичните разходи по подаване на данъчни декларации и годишните отчети за дейността са ниски, но струват над 401 млн. лв.на година.

17 млн. лв. са спестени на фирмите за 2 години

Изпълнението на първия план за намаляване на административната тежест за бизнеса до момента е спестило около 17 млн. лв. на фирмите, казаха от Министерството на икономиката. Планът беше приет през 2009 г. и включваше 135 мерки, които трябва да се реализират до края на 2012 г. Според него промени в 53 закона ще намалят тежестта за бизнеса с 25%. Вече са изпълнени 89 от набелязаните мерки, каза министърът на икономиката Трайчо Трайков.

Все още не е приета новата методика за определяне на таксите, които се събират за услуги от общините и държавните ведомства. Тя ще бъде предложена за гласуване от правителството до края на годината, увери Трайков. Таксите трябва да са равни на преките плюс до 20% откосвените разходи за услугата. Приходите не могат да отиват за бонуси на чиновниците. Според работодателски организации трябва да се прави оценка на административната тежест още докато се гласуват законите, а не усилията да са насочени само към действащите нормативни актове.

Зорница Латева

„Труд“