Атентатът не е извършен от никаква военна организация! Той е извършен от ЦК на БКП по заповед на Георги Димитров, който е наредил на Станке Димитров и той е предал заповедта в София.

Даниела Горчева

 

Димитър Златарев, член на ЦК на БКП:
"След атентата един-два дена беше ГОЛЯМА РАДОСТ сред другарите!"
(из протоколите на Московското съвещание на БКП през август 1925 г.)
Днес, 96 години след чудовищния атентат в Света Неделя отново напомням, че атентатът не е извършен от никаква военна организация! Той е извършен от ЦК на БКП по заповед на Георги Димитров, който е наредил на Станке Димитров и той е предал заповедта в София.
Самите те си го признават, когато обсъждат провала му (да присъединят България към Съветска Русия) на Московското съвещание на ЦК на БКП през август 1925 година.
Протоколите се пазят в Държавния архив, стига лъжи. Никаква "военна организация"! Цялата компартия е военизирана терористична организация на пряко подчинение на Москва!
Ето, това са част от протоколите на Московското съвещание (30 юли - 15 август 1925) на БКП, вижте ги хубаво какво са си говорили след атентата и ни сянка на разкаяние или жал за невинните жертви!
*
Станке Димитров: Убийството на прокурора Димчев трябваше да стане като първи акт на централната терористическа група, налагаше се да се удари не голямо политическо лице, за да се сондира почвата, да се види как ще се отговори и съобразно с това да се решава за бъдеще. Убийството на детектива Кузинчев се наложи по необходимост, защото той предаде Гюлеметов и др. С решението за убийството на Ник. Милев се искаше да се удари по-силно правителството и македонствующите и да се види пак как ще действува тая тактика.
Приближаваме към атентата. Военната организация намери клисаря в черквата “Св. Крал” и сметна, че там може да се складират взривни материали. Другарите огледаха черквата и намериха, че в нея може да се извърши атентат. К. Янков и Ив. Минков разискваха тоя въпрос и сметнали, че може да стане един атентат, като се съберат правителствени хора и с един удар да се унищожат. Трябваше да съобщят и на мен като представител на ЦК. Понеже тогава станаха разкрития на много места в провинцията и правителството бе влязло в дирите на К. Янков смяташе, че когато ръководните хора на Обществената безопасност изчезнат, ще има достатъчно време ние да си отдъхнем. Атентатът ще има и политическо значение – Царят ще бъде принуден да състави ново правителство от лявата буржоазия. Аз възразих, че такъв атентат може да бъде едно отлично начало на едно наше въоръжено въстание, но като изолиран акт ще предизвика един погром на движението. Отговориха ми, че наистина ще има да арестуват комунисти, които са известни на полицията, но ползата ще бъде по-голяма.
В бюрото на ЦК Ив. Манев посочи, че след един такъв атентат Сърбия ще се намеси под претекст, че в България няма власт. Поради това той не се съгласи, но казахме, че се подготви атентата технически и да се има пред вид при въстанието. Моето предложение беше, че, понеже се касае за твърде голяма акция, да поискаме преди всичко съгласие от горе.
К. Янков настоя да се бърза с решението, защото подготовката изисква време.
Работата не е лесна, трябва да се намери лице, което трябва да бъде убито. Остана мнението, че атентата няма да се прави.
Когато аз тръгнах за насам К. Янков ми напомни да питам горе за атентата. В Югославия аз поисках да сондирам емигрантите. На Гавр. Генов казах, че готвим нещо голямо. Разбрах, че другарите гледат съчувствено на тая идея.
Г. Димитров: Казах, че може да стане само във връзка с едно въстание.
Ст. Димитров: Това мнение съобщих в София. Пропуснах да кажа, че когато излязох от България на прощаване с Ив. Минков му заявих пред вид започналите репресалии: тия хора могат да се сандардисат само с един такъв атентат и затова моето мнение е той да стане"
 
Фейсбук