Ало, отговорните длъжностни лица управляващи Бургас трябва да се разследват за редовно неизпълнение на задълженията им по опазване на чистотата на атмосферния въздух на Бургас

Тази сутрин -18 ноември 2022 г. наднорменото замърсяване с ФПЧ в Бургас е 139 mg/m3 или 10,2 ПЪТИ НАД ПОДИШНАТА СТОЙНОСТ НА СЗОЗА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА ?!!

 

За сведение на кмет, областен управител, зам.-кмет по екология и директор РИОСВ-Бургас това наднормено замърсяване в пъти над нормите в света продължава през месец ноември и е особено значимо и опасно в дните от 16 до 18 ноември 2022 г. според данните от https://www.iqair.com/bulgaria/burgas

Бургас на 18 ноември 2022 г. в 08.54 часа - снимка Христо Луков

Насладете се !

Фактите са такива и то не от вчера и днес, факт заради който разследващите органи в страната трябва да обърнат внимание на отговорните длъжностни лица по законите за опазване на чистотата на атмосферния въздух.

Ето как са стояли нещата преди две години в този интервал от време 16 -18.11.2020 г. :

Няма промяна ?!! Въпреки лъжите на управляващите Бургас ...

Христо Луков за Под лупа