”Лукойл Нефтохим-Бургас” разпродава активи

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД ще проведе открит търг за избор на купувач на дълготрайни и краткотрайни активи, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на акционерното дружество днес.

Начална тръжна цена: 383 458 (словом: триста осемдесет и три хиляди четиристотин петдесет и осем) лева без ДДС. Сред обявените за продажба наред с части, очевидно използвани за поддръжка на съоръженията има и чисто битови вещи- лопати, нощни шкафчета и гардероби.

 

Предлагат се още електрически табла, топлообменции, помпи, закрепващи скоби, болтове и гайки.

 

Цел на провеждане на търга – избиране на единствен Купувач за цялото количество дълготрайни и краткотрайни активи, при условие на доставка EXW “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД (Incoterms 2020). Активите, предмет на търга, се продават в съвкупност, като няма да бъде допускано наддаване по конкретни позиции.

 

Търгът ще се проведе на 24.08.2023 г. от 10:30 часа на територията на производствената площадка на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, в сградата на УМТО, ет.2, Конферентна зала

https://frognews.bg/novini/lukoil-neftohim-burgas-razprodava-aktivi.html