Шесто управление преди „възродителния процес”: Да създаваме лидери-агенти сред българските турци