Черен календар на комунизма

 

 

10 август 1946 г. – Създадени са Гранични войски (до 8 октомври 1946 се наричат Гранична милиция) със закон, внесен в Народното събрание от вътрешния министър Антон Югов по поръчение на Георги Димитров. Охраната на държавната граница минава от военното към вътрешното министерство и комунистите поемат в свои ръце охраната на границата, през която преминават горянските чети. В края на август 1947 г. трима офицери от съветските гранични войски начело с ген. Котомин са командировани в България и дават предложенията си за организиране на граничната охрана пред тесен състав на Политбюро на ЦК на БРП. В командването на Гранични войски са назначени партизански командири и партизани. Командир е ген. Йонко Панов, зам.-командир – полк. Лев Главинчев. За 1947 щатният състав на Гранични войски е 8 615 души, през 50-те години съставът надхвърля 30 000 души. В периода 1962-1972 г. Гранични войски са към Министерството на народната отбрана.

 

10 август 1950 г. – НРБ излиза с нота до турското правителство, с която се иска Турция да приеме 250 000 български турци, пожелали да се изселят, в срок от 3 месеца. Турция протестира, че Конвенцията за установяване от 1925 г. не предвижда масови изселвания и срокове. Икономиката й не може да поеме такава изселническа вълна.

https://desebg.com/2011-01-17-14-11-51/68-2011-01-30-19-37-00