Черен календар на комунизма

30 юли - 1 август 1975 г. – В Хелзинки държавните ръководители на страните-участнички подписват Заключителния акт на Общоевропейското съвещание за сигурност и сътрудничество в Европа. Потвърдени са политическите и териториалните реалности в Европа след Втората световна война; договорено е уведомяване за провеждане на военни учения и придвижвания на войски и присъствието на военни наблюдатели на военните учения; сътрудничество в икономиката и опазването на природната среда; декларирани са ангажименти по спазването на човешките права и свободи.

Първоначално много от съветските дисиденти преценяват Хелзинкските споразумения като отстъпление от Всеобщата декларация за правата на човека и другите международни документи за правата на човека, но впоследствие активно ги използват в правозащитната си дейност като средство за натиск за либерализиране на режима и за ангажиране на Запада с човешките права в съветския блок. НРБ е представена от Тодор Живков, а Съветският съюз от Леонид Брежнев.

 

31 юли 1945 г. – Никола Петков напуска правителството.

 

Юли 1985 г. – „Амнести интернешънъл” внася в Комисията по правата на човека на ООН доклад за положението на етническите турци в България.

Юли 1985 г. – Тодор Живков посещава Москва за подписването на Дългосрочна програма за развитието на икономическото и научно-техническото сътрудничество между СССР и НРБ за периода до 2000 г. Съветската страна му съобщава, че съкращава доставките на нефт за източноевропейските страни, от реекспорта на който България има значителни приходи. СССР поставя икономическите отношения на основата на еквивалентен обмен и прекратява изплащането на България на ежегодни субсидии за селското стопанство в размер на 400 милиона рубли.

https://desebg.com/2011-01-17-14-11-51/67-2011-01-30-19-36-39