Някога си мислех,че простотията може да ражда единствено и само комунизъм.

Цветан Лилков

Някога си мислех,че простотията може да ражда единствено и само комунизъм.
По-късно като ученик в Гимназията,когато въведоха предмета "Основи на комунизма" се чудех защо комунизма не е победил по света,където има простаци,защото простаци има навсякъде.
Днес вече мисля,че като правило простотията може да произвежда само простотия,а комунизма е само функция от това правило.
Последствията днес са именно от горното правило,защото ако някога духовно ни натикваха в блатото на комунизма,то сега вече реално живеем в него с "любезното" съдействия на комунистически престъпници,като по-долния "герой"!
..........Като ученици в Гимназията съществуваше практика да ни събират във физкултурния салон и там разни партизани,ятаци и всякакви селски продохи, именували се като "Активни борци против нещо си" и наричани за по-кратко Комунистическа Сган ни четяха или разказваха "героични спомени" от своето известно най-вече с определението терористично минало.
Веднаж домъкнаха някакъв неграмотник,който едва сричаше собствените си записки,а мислите му заекваха и скърцаха като старата панта на външният му кенеф.
......"От това село,където в кметството запалихме данъчните
книги ПОБЯГНАХМЕ към онова село,където трябваше да запалим един склад с вълна.По пътя ни срещна един,който ни каза,че от това село към нас идва войска.
Тогава ПОБЯГНАХМЕ към еди кое си село,но там пък имало жандармерия и за това ПОБЯГНАХМЕ към съседното село.
На няколко километра от него гръмна една пушка и всички на групи се РАЗБЯГАХМЕ към близката гора.
Най-напред БЯГАШЕ командира,който по-късно ни каза,че гърмежа е бил от някаква ФАШИСТКА ловджийска пушка!"
Тук цялата Гимназия избухна в смях,но комунистическия цървул невъзмутимо продължи да ни смайва с "героизма'' на отряда от терористи:
......"По-късно само на'шта група ни загради жандармерията и вси'те от таа група ги утепаа и само азе останах жив,ама и я не знам за к'во съм жив,що всички се уреди'а на благи служби......"
.......Впрочем и аз от тогава до днес също се питам и все не намирам логичен отговор!
Дали някой може да даде точен отговор?