Минусът в хазната стигна 1,1 млрд. лв. в края на април

И през април данните за приходите и разходите в хазната остават тревожни. Разходите растат по-бързо от приходите и дефицитът по консолидираната фискална програма възлиза на 1,1 млрд. лв. За сравнение към края на април, 2022 г. по КФП е отчетен излишък от 882,5 млн. лв. или влошаването на годишна база е в размер на близо 2 млрд. лв.

Това показват предварителните данни за април на финансовото министерство.

При приходите реализираният ръст на годишна база - спрямо същия период на миналата година, е 12%. Постъпленията са в размер на 19,9 млрд. лв. - с 2,1 млрд. лв. повече от м.г. Ръстът на постъпленията изостава при косвените данъци по линия на ДДС от внос, като едно от причините е по-ниската цена на суровия петрол. Спад спрямо м.г. има при приходите по линия на ЕС. Приходите от подоходния данък са добри, постъпленията от корпоративен данък обаче са близки до отчетените за м.г. Подробни данни за изпълнението им ще има след месец.

На този фон разходите са в размер на 21 млрд. лв. при 16,9 млрд. лв. за същия период на 2022 г. или ръст от 24%. Най-голям е ръстът на разходите при пенсиите, разходите за субсидии и издръжка, персонал и др. На дефицит приключи и предходният месец март - минусът по окончателни данни е в размер на 662 млн. лв.

https://www.segabg.com/hot/category-economy/minusut-haznata-stigna-11-ml...