Медии блажат от скока на цените и надуването на сметките за тока. II