Как Русия бастиса българите по време на Илинденско-Преображенското въстание

Petko Kovachev

НОТА НА РУСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО КЪМ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НЕУЧАСТИЕ НА БЪЛГАРИЯ В ПРЕДСТОЯЩОТО ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКО ВЪСТАНИЕ.
Русия е напълно убедена, че изискваните от Турция реформи ще бъдат приложени на практика и ще получат естествено по-широко развитие при неотслабващото й въздействие върху Портата. За това християнските народности в трите вилаета трябва да разчитат, че в техния бит ще настъпят съществени подобрения.
За съжаление престъпната дейност на революционните комитети не само забавя, но често прави невъзможно осъществяването на предприетите преобразувания. Българското правителство отрича всяко участие в престъпните действия и заявява, че то е предприело всички мерки за прекратяване агитацията в пределите на Княжеството.
Ние придаваме дължимото значение на направените от Княжеското правителство разпореждания. Но това е малко; необходимо е Княз Фердинанд и неговото правителство твърдо да решат да действуват съгласувано с изконната защитница на славяните Русия и ако въпреки очакванията, революционните агитатори успеят да предизвикат всеобщо въстание във вилаетите, - да съблюдава пълна ненамеса, недопускайки населението от Княжеството до участие в общия смут, а напротив да оказва пълно съдействие за прекратяване на революцията. Само при тези условия България може да разчита напълно на мощната подкрепа на Русия. В противен случай, а именно при най-малък опит България да окаже помощ на въстаниците, Русия ще бъде принудена да свали от себе си, всяка отговорност за тежките последствия, на които ще бъде подложено християнското население в Турция съвместно с България и, вярна на нееднократно направените заявления, няма да вземе никакво участие в безразсъдно предизвиканата борба със законната турска власт.
ЦДА, ф. 3 к - F 14 - 1, 2 л. Оригинал на руски език. Ръкопис.