Еколози: кое не е наред в сделката в Несебър

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреди в открито писмо, че случаят с дюните в Несебър показва пълния набор от нарушения и практики, които бяха използвани, за да се застрои българската природа и да се унищожи Черноморието.

Природозащитниците настояват държавата да стартира най-сетне ефективното и реално прилагане на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, да се направят незабавни промени в Закона за устройство на територията, който в сегашния си вид противоречи на международните договори, по които България е страна, и да се актуализират продажните цени и оценките на държавната собственост.

Скандалната сделка в Несебър нямаше да се случи, ако Агенцията по геодезия, картография и кадастър беше изпълнила своето задължение и след 1 януари 2008 г. беше картографирала всички дюни, крайморски езера, лагуни и плажове, както изисква ЗУЧК и наредбите по неговото приложение.

o_135720554159802_a4kwL10_image_130800_392x217

Много неща не са наред в случая с дюните в Несебър, се сочи в становището на еколозите.

По Конституция и съгласно специалния закон всички морски плажове, лагуни, крайморски езера и дюни са публична държавна собственост и съответно не могат да бъдат обект на продажба и застрояване. Благодарение на липсата на графична информация административните органи трудно могат да ги идентифицират и така са възможни злоупотреби.

Скандално е, че никой в държавата, включително и Дирекцията за национален строителен контрол, не може да разбере какво предвижда Общия устройствен план на Община Несебър. Той не е публичен и се крие от обществеността, което улеснява злоупотребите.

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас са допуснали застрояването, без да разпознаят дюните като природно местообитание от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Държавата не разполага с реален механизъм да оценява имотите си, които се разпродават. Това най-лесно би се решило с открити, прозрачни и действителни търгове, несъдържащи дискримитивни условия за участниците в тях, сочат еколозите.

Същевременно земеделският министър Мирослав Найденов заяви, че в документите за спорните земи край Несебър никъде не пишело, че териториите са част от „Натура 2000”. Той не коментира как се продава земя, която е публична държавна собственост и не подлежи на продажба.

Премиерът Бойко Борисов се опита да прехвърли отговорността за скандала върху тройната коалиция, понеже промяната на предназначението на част от спорния терен е бил извършен при нейното управление. Продажба обаче тогава не е имало.

Според жители на Несебър, интервюирани от БНР, изравняването на дюните е било направено за един ден.

Възстановяването на природната забележителност е практически невъзможно.

Kafene.net