Гражданите, плащащи по безкасов път, ще получат данъчни облекчения

Целта е да се намалят грешките при попълването на документите на ръка, разходите за хартията и да се улесни администрацията при проверката

Да отпаднат данъчните декларации на хартия, а гражданите, плащащи предимно по банков път, да получат данъчни облекчения, предлага Министерството на финансите.

Предложенията са записани в проекти за изменения на данъчните закони, публикувани на сайта на ведомството. Със законопроект за промени в Закона за акцизите и днъчните складове ведомството, ръководено от Владислав Горанов, предлага изменения и в други данъчни закони, между които за личните и корпоративните данъци, за ДДС, за местните данъци, за счетоводството и други.

С проекта се предлага годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица да се подават само онлайн от 2018 г., т. е. за доходите, получени през 2017 г. Това ще продължи да става с персонален идентификационен код, както е сега, който се издава бързо и без заплащане от Националната агенция за приходите. За фирмите промяната ще важи от 2017 г., т. е. за доходите, получени през тази година. Фирмите ще подават декларациите само с електронен подпис като отпада данъчното облекчение за тяхт за подадена декларация онлайн.

Целта е да се намалят грешките при попълването на документите на ръка, разходите за хартията и да се улесни администрацията при проверката, се казва в мотивите към проекта. Проектът на Министерството на финансите въвежда нов данъчен бонус за гражданите, които предпочитат да плащат сметките си с банкова карта или по друг безкасов път, а не в брой. Получаващите заплатата си по банкова карта, които покриват поне 80% от разходите си с карта или онлайн, ще могат да ползват данъчно облекчение в размер на 1 на сто от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лв. Целта е да се насърчат безкасовите плащания и да се ограничи сивата икономика. Друго намерение в същата посока е плащанията в брой да се ограничат до 5 хил. лв. - старо предложение на ведомството, което не мина през парламента в края на миналата година, когато депутатите приеха сумата да е 10 хил. лв.

http://www.faktor.bg/