ВСС вдигна с 15% заплатите на магистратите (обновена)

Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) реши основните възнаграждения на магистратите и служителите да се увеличат с 15%. Увеличават се и парите за ранг, предаде БТА.

В подкрепа на предложението гласуваха 14 членове на съвета, като против нямаше.

Съветът гласува решението за утвърждаване бюджета на съдебната власт за 2023 г. и бюджетите на органите на съдебната власт за 2023 г.

В проекта си за бюджет за 2023 г. ВСС беше заложил увеличение от 20% на заплатите на магистратите заради инфлацията.

От пресцентъра на Висшия съдебен съвет уточниха пред OFFNews, че увеличението от 15% важи за магистратите и служителите на съдебната власт, а не включва членовете на ВСС. За техните възнаграждения важи друг регламент от Закона за съдебната власт - чл. 218, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал. 2 от Закона за съдебната власт. „По цитирания регламент, считано от 01.07.2023 г., увеличението на възнагражденията за членовете на ВСС е в размер на 44 лв.“, посочиха от съдебния съвет.

 

Основните възнаграждения на върховните съдии и прокурори и следователите от Националната следствена служба, които сега са 6012 лв., стават 6914 лв. Към основната заплата се прибавят рангът и процентът за прослужено време (2% за всяка година, но не повече от 40%), пише "Лекс".

Магистратите на апелативно ниво ще получават 5720 лв. (сега 4974 лв.), съдиите и прокурорите в столицата ще вземат 5115 лв. (4448 лв.), а възнаграждението на колегите им от останалите окръжни съдилища и прокуратури става 4729 лв. (4112 лв.).

Заплатите на магистратите от Софийския районен съд и от Софийската районна прокуратура ще бъдат 4154 лв., вместо сегашните 3612 лв., а на колегите им от страната - 3731 лв. при 3244 лв.

Възнагражденията на младшите магистрати се увеличават с 16% от 1 януари и те вече ще получават 3471 лв., досега вземаха 2992 лв. В проекта за бюджет на съдебната власт за 2023 г. ВСС беше предвидил ръст на техните заплати с 15,6%.

Справка на OFFNews показа, че доходите на членовете са повече от впечатляващи. Най-ниският средномесечен е на Вероника Имова - малко над 11 500 лв., а най-високата - на Боян Магдалинчев - 18 700 лв., показват имотните им декларации пред КПКОНПИ. Сумите долу са осреднени на база декларираните доходи за 12 месеца и включва както трудови възнаграждения, така и други приходи, свързани с дейността на членовете на ВСС - като хонорари, участия в проекти и пр.

Най-вероятно в декларацията на Огнян Дамянов е допусната грешка, тъй като е декларирал заплата от 140 000 лева на месец. 

Ето и всички доходи на членовете на Висшия съдебен съвет, публикувани от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:

Атанаска Дишева - 166 567 лв. (средно 13 880 лв. на месец). Тя е получила и средства за облекло в размер на 3420 лв. 

Боян Магдалинчев - 224 467 лв. (средно 18 705 лв. на месец). Той е получил и 32 938 лв. от пенсия (малко над 2700 лв. на месец).

Боян Новански - 163 224 лв. средно (13 602 лв. на месец).

Вероника Имова - 138 954 лв. (средно 11 579 лв. на месец).

Георги Кузманов - 166 567 лв. (средно 13 880 лв. на месец).

Гергана Мутафова - 169 370 лв. (средно 14 114 лв. на месец). Получила е 8500 лв. от прехвърляне на имущество. 

Даниела Марчева - 209 040 лв. (средно 17 420 лв. на месец).

Драгомир Кояджиков - 166 568 лв. (средно 13 880 лв. на месец). Получил е 7200 лв. от наем на имущество и 13 000 лв. от продажба на автомобил. 

Евгени Иванов - 166 567 лв. (средно 13 880 лв. на месец).

Йордан Стоев - 167 368 лв. (средно 13 947 лв. на месец).

Калина Чапкънова - 180 037 лв. (средно 15 003 лв. на месец).

Огнян Дамянов - 1 688 867 лв. Възможно е в декларацията да е допусната грешка. 

Олга Керелска - 174 698 лв. (средно 14 558 лв. на месец). Получила е възнаграждение за облекло 3430 лв. 

Пламен Найденов - 153 340 лв. (средно 12 778 лв. на месец).

Светлана Бошнакова - 166 568 лв. (средно 13 880 лв. на месец). От наем е взела още 6075 лв.

Севдалин Мавров - 166 567 лв. (средно 13 880 лв. на месец).

Стефан Гроздев - 167 523 лв. (средно 13 960 лв. на месец).

Цветинка Пашкунова - 165 992 лв. (средно 13 832 лв. на месец). Тя е декларирала и 840 лв. други доходи, от наем - 16 223 блв., както и обезщетение по Закона за държавния служител - 13 720 лв. Освен това е получила 7569 лв. от пенсия. Наследила е на парични влогове в размер на 10 000 лв. 

Теодора Точкова - 181 060 лв. (средно 15 088 лв. на месец).

Александър Мумджиев - 141 888 лв. (средно 11 824 лв. на месец).

Генади Георгиев - не е обявил доходите си от заплата. 

Игнат Георгиев - 143 717 лв. (средно 11 976 лв. на месец).

Лидия Стоянова - 163 830 лв. (средно 13 652 лв. на месец)., както и 23 951 лв. от пенсия. 

Любка Кабзиманска - 141 889 лв. (средно 11 824 лв. на месец).

Любомир Крумов - 142 908 лв. (средно 11 909 лв. на месец). Той е получил от наем 3600 лв. 

Мария Нейкова - 150 031 лв. (средно 12 502 лв. на месец). Годишната ѝ пенсия е 23 034 лв. 

Стефка Мулячка - 141 888 лв. (средно 11 824 лв. на месец).

Теодора Нинова - не е обявила доходите си от заплата. 

Юрий Кръстев - 141 888 лв. (средно 13 880 лв. на месец). От пенсия е получил 23 718 лв. 

ВСС: Прави се целенасочено внушение за изключително високи месечни възнаграждения на членовете на ВСС

В позиция, публикувана от пресцентъра на ВСС по повод публикацията на OFFNews, се казва:

„...Със заглавието на публикацията* се прави целенасочено внушение за изключително високи месечни възнаграждения на членовете на ВСС. Това е в пълно противоречие с действително получените и декларирани от тях доходи в годишната им декларация за 2022 г., в която са включени и доходи, които не са съотносими към възнаграждението им. Написаното в публикацията относно тяхното месечно трудово възнаграждение, категорично не съответства на реалността. В материала е посочена декларираната пред КПКОНПИ годишна данъчна основа от трудови доходи, в която влизат и възнаграждения за участие в мероприятия на съдебната власт или проекти, относими към дейността на съдебната власт, или от други доходи.

С решението, приетото от Пленума на ВСС на 17.08.2023 г., трудовите възнаграждения на магистратите и съдебните служители са увеличени с 15 %, съобразно заложеното в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в размерите, определени от Народното събрание, и съобразно становището на Министерския съвет по проектобюджета на съдебната власт за 2023 г. Това повишение е съотносимо с полученото увеличение на възнагражденията в други държавни органи и институции.“
След публикуването на позицията, редакцията вписа уточнението, че увеличението от 15% не важи за членовете на ВСС. Първоначалното заглавия на новината бе „200 000 лева заплата не стигат! ВСС си вдигна парите с още 15%“.

https://offnews.bg/temida/vss-vdigna-s-15-zaplatite-na-magistratite-obno...