Войната в Украйна: Бележки по ситуацията на фронта

В редовния седмичен доклад на STEM (независим азербайджански изследователски център в областта на националната и на международната политика в областта на отбраната и сигурността) от 16-и август се отбелязва:

Воюващите срани в Украйна водят настъпателни и позиционни боеве на различни направления по цялата линия на фронта.

В Източната оперативна зона русата армия продължава ограничено да напредва по направление на Купянск – Харковска област. Но поради наличието на силния естествен отбранителен рубеж по река Оскол, чието форсиране изисква значителна допълнителна подготовка и резерви, скорошно сериозно руско настъпление в дълбочина на този участък е малко вероятно.

В Южната оперативна зона украинската армия увеличава активността на своите настъпателни действия и напредва с ниски темпове в източната и в западната част на Запорожка област.

На Херсонското направление украинските сили разшириха контрола си върху три тактически плацдарми на левия (източния) бряг на Днепър.

 

Украински диверсионно-разузнавателни подразделения активизират присъствието си на острови в долното течение на Днепър и в крайбрежната полоса.

И двете страни въвеждат в бой допълнителни оперативни резерви.

Руските войски уплътняват отбраната на главната полоса на своята отбрана в Южната оперативна зона.

За усилване на украинската групировка на южното направление се развръща елитната 82-а десантно-щурмова бригада, въоръжена с бойни-бронирани машини „Страйкър“ и с танкове „Челинджър“ и „Леопард“ А2. Досега бригадата не участваше в украинското настъпление.

В отличие от украинската армия руската групировка не провежда честа ротация на силите на първа линия, което влияе неблагоприятно на тяхната боеспособност.

Координаторът на независимия украински сайт „Информационна съпротива“ Костянтин Машовец отбелязва следните особености на руската Група армии „Изток“, която отбранява на Южното оперативно направление сухопътния коридор между полуостров Крим и окупираните райони в Донецка област:

Зоната на отговорност на Групата армии „Изток“ покрива цялата линия на фронта в Запорожда област от Василевка на запад до Володимиривка на юго-изток и в дълбочина до крайбрежието на Азовско море.

В състава на Групата армии „Изток“ са включени: 58-а общовойскова армия от състава на Южния военен окръг и всичките четири общовойскови армии от състава на Източния военен окръг – 5-а, 29-а, 35-а и 36-а, както и отделния 68-и армейски корпус

Освен това допълнително на Групата армии „Изток“ са подчинени отделни части и подразделения от състава на 49-а общовойскова армия от състава на Южния военен окръг, части и подразделения от състава на въздушно-десантните войски на централно подчинение, а също и на морската пехота от състава Черноморския и на Тихоокеанските флотове и териториални подразделения от състава на Южния и на Източния военни окръзи.

Общо тази групировка включва:

- около 105 хиляди личен състав;
- около 470 танка;
- до 1410 бойни-бронирани машини;
- до 720 стволни артилерийски системи с калибър над 100 мм;
- до 320 реактивни системи за залпов огън;
- 6-8 пускови установки тактически ракети;
- 12 оперативно-тактически ракетни комплекса.

На Новопавловското направление тези сили и средства са сведени в:

- 11 отделни мотострелкови (танкови) бригади и бригади на морската пехота;
- 4 отделни стрелкови полка;
- 2 отделни мотострелкови батальона;
- 2 стрелкови батальона;
- 4 сборни отделни тактически групи в състав до батальон.

На това направление руските сили разполагат с резерв от един моторстрелкови полк и един резервен батальон – маршеви попълнения.

На Ориховското направление са развърнати:

- 4 съединения (мотострелкова бригада, бригада на морската пехота, отделна бригада за прикритие и сборна тактическа група на войскови бази);
- 15 отделни мотострелкови, десантно-щурмови полкове и отделни полкове на морската пехота
- 7 отделни меторстрелкови, танкови батальони и отделни батальони на морската пехота;
- 12 отделни сборни подразделения в състав батальон.

В резерв на направлението действа един мотострелкови полк и един резервен батальон.

Руските съединения, части и подразделения на Южното оперативно направление нямат единно организационно-щатна структура, състав и нито една бойна единица не е окомплектована с цялото щатно въоръжение и бойна техника. Често съединенията нямат пълен щат – например вместо три мотострелкови батальона и танков батальон, мотострелковите бригади имат само два мотострелкови батальона и една-две танкови роти.

Това се дължи на липсата на достатъчно въоръжение и бойна техника, на ограничените възможности за възстановяване на боеспособността на воюващите части и подразделения, на непровеждането на ротация на първоешелонните сили, на въвеждането в бой на подразделения и части, които не са доокомплекттовани и напълно развърнати, на ниските бойни възможности на попълнението от запасни и от доброволци, на липсата на подготвен команден състав от резерва.

Особено внимание заслужава липсата на достатъчно бойни и бронирани машини (реално повечето съединения и части по характер са не механизирани и мотострелкови, а стрелкови). В условията на отбранителните бойни действия техните ограничени маневрени и огневи възможности не са от първостепенно значение, но при евентуален пробив на отбраната те не биха били в състояние да водят ефективна маневрена отбрана, което може скоротечно да доведе до срив на целия замисъл за отбрана на Южното направление.

Нееднородния характер на формированията на Южното оперативно направление (в основната си маса по същество кадрирани и недоокомплектовани, с различна боеспособност, въоръжение и бойна техника съединения, части и подразделения) затруднява значително бойното управление, взаимодействието, материално-техническото и всичките видове логистично осигуряване.

В заключение Костянтин Машовец отбелязва, че независимо от тези особености, поради значителната им численост, и опирайки се на дълговременно и щателно подготвена на предния край и в дълбочина отбрана и главно заради руското превъзходство във въздуха, Групата армии „Изкок“ представлява сериозен противник. До момента, в който евентуално бъде осъществен пробив на главния рубеж на отбраната.

На 16-и август руският телеграм-канал ВЧК-ОГПУ публикува докладна записка на бившия вицепремиер, отговарящ за военно-промишления комплекс

Дмитрий Рогозин до ръководителя на Администрацията на президента за окомплектоването на армията с някои видове въоръжение и бойна техника:

- Средствата за артилерийско разузнаване са остарели и значително отстъпват на западните системи;
- Армията не разполага със средства за контрабатарейна борба срещу западните системи от типа HIMARS, MARS, Krab;
- Налице е остър дефицит на артилерийски снаряди калибър 152 мм;
- Средствата за радиоелектронна борба въздействат поразяващо на всички радиосредства на въоръжение в руската армия;
- Радиосредствата на въоръжение в руската армия не съответстват на заявените параметри;
- Свързочните средства на танковете, на бойните бронирани машини и на самоходните артилерийски установки са остарели типове;
- Единната система на интернет могат да ползват само отделни представители на командния състав;
- Приетите на въоръжение безпилотни летателни апарати са остарели типове и не са ефективни;
- В подразделенията безпилотни летателни апарати наличното въоръжение е едва 10-30 % от щата;
- Потребностите на войските от топловизионни прицели са покрити едва на 30%.

https://offnews.bg/analizi-i-komentari/vojnata-v-ukrajna-belezhki-po-sit...