България е в остър дефицит на човешки потенциал и в още по-голям - на управленски потенциал.

Evgeni Kanev

България е в остър дефицит на човешки потенциал и в още по-голям - на управленски потенциал. Възможно е след няколко месеца и края на кабинета “Денков” нещата още повече да се усложнят с управленския потенциал на предходните 12 години. Затова се сещам за една безценна мисъл на Карло Чипола:
“Историята доказва, че обществата напредват тогава, когато на власт в тях има достатъчно умни хора, за да неутрализират активните глупаци и да не им позволяват да разрушат онова, което са създали умните.
В регресиращите държави има същия брой глупаци, но във властта се наблюдава ръст от глупави бандити, а сред останалото население – на наивни простаци.
Това разпределение на силите неизменно засилва разрушителните действия на глупаците и цялата страна отива по дяволите."
Карло Мария Чипола е италиански икономист, специализирал се в стопанската история.
Автор е на прекрасното есе "Принципи на човешката #глупост", което българочетящите могат да видят в книгата "Allegro ma non troppo".
Ето ги основните моменти, на които се спира италианецът:
#Чипола разглежда хората в четири типа според това дали причиняват добро или зло на себе си или другите:
1 - Умници (принасят полза както на себе си, така и на другите)
2 - Разбойници (причиняват загуби за другите и полза за себе си)
3 - Балами (създават полза за другите, а на себе си нанасят загуба)
4 - Глупаци (реализират загуби и за другите, и за себе си)
Икономистът вижда пет основни принципа на #глупостта, които обобщава така:
1) Винаги и неизбежно всеки от нас подценява броя #глупаци, които ни заобикалят.
2) Вероятността някой да се окаже глупав, не зависи от която и да било друга характеристика на личността му.
3) Човек е глупав, ако причинява вреда другиму, като от това не извлича полза за себе си или дори сам си причинява вреда.
4) Неглупавите хора винаги подценяват вредоносния потенциал на глупавите и постоянно забравят, че по което и да било време, на което и да било място и при каквито и да било обстоятелства общуването или обвързването с глупаци задължително се оказва скъпоструваща грешка.
5) #Глупакът е най-опасния човек, който съществува.
 
снимка : https://ezoart.net/