Рекламираното увеличение на доходите се изяжда от повишените разходи

Средният доход на човек у нас през четвъртото тримесечие на 2019 г. е 1 770 лв. Той нараства с 13.7% спрямо същото тримесечие на 2018 г., съобщава Националният статистически институт. 

Към декември 2019 г. общият разход на човек е средно 1670 лв. и се увеличава с 10.7%. С най-голям относителен дял са разходите за храна (29.7%), жилище (17.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%) и транспорт и съобщения (11.5%).

За 1 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с 0.5 процентни пункта, делът на разходите, свързани с жилището - с 0.6 процентни пункта, а делът на разходите за здравеопазване се увеличава с 1.7 процентни пункта.

Като абсолютни стойности за 1 г. средно на представител на домакинство разходите по видове се променят така:

• Разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 455 на 495 лв. (с 8.8%).

• Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 63 на 73 лв. (с 15.1%).

• Разходите за облекло и обувки нарастват от 60 на 63 лв. (с 4.7%).

• Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 268 на 286 лв. (с 6.7%).

• Разходите за здравеопазване се увеличават от 82 на 118 лв. (с 43.6%).

• Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 168 на 191 лв. (с 13.8%).

• Разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 61 на 69 лв. (с 13.7%).

• Разходите за данъци и социални осигуровки нарастват от 191 на 216 лв. (с 13.0%).

Това са повече от 160 лева разходи за един човек ?! Голямо развитие ?!

"Под лупа"