You are here

Изборът на нов състав на ВСС чука на вратата

Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота чука на вратата. Съгласно чл. 29а, ал. 5 от Закона за съдебната власт общите събрания се свикват не по-рано от осем месеца и не по-късно от шест месеца преди изтичане на мандата на Висшия съдебен съвет. Това означава, че те трябва да се проведат в периода от 3 февруари до 3 април 2017 г., тъй като мандатът на сегашния състав изтича на 3 октомври догодина.

Общото събрание на съдиите се свиква съвместно от председателите на ВКС и ВАС, а тези на прокурорите и на следователите - от главния прокурор.

Дали вече има някаква нагласа за това, дали се осъждат конкретни дати, не е ясно. Но така или иначе изборът наближава. Нещо повече, според чл. 29в, ал.1 от ЗСВ предложения за членове на ВСС се правят до два месеца преди самия вот. Което означава, че ако председателите на ВКС и ВАС свикат общото събрание на съдиите за 11 февруари например (което е събота, а по закон изборите се провеждат в две поредни съботи), тогава до 11 декември т.г. трябва да се правят номинации.

Не толкова притиснати от срокове са депутатите, които трябва да излъчат 11 от кадровиците. По закон техният избор се провежда не по-късно от 1 месец преди изтичането на мандата на сегашния състав на ВСС, т.е. до 3 септември 2017 г.

Но политическата ситуация в момента е сложна. Страната върви към предсрочни парламентарни избори, които се очаква да бъдат през пролетта. Не е ясно дали ще бъде въведена мажоритарна избирателна система или не, съответно няма яснота кои партии ще влязат в парламента.

Според последната поправка в Конституцията от края на 2015 г. членовете на ВСС от парламентарната квота се избират с квалифицирано мнозинство от 2/3 от народните представители. Изменението бе провокирано от една страна, за да се уеднакви процедурата с тази за избор на инспектори, а от друга беше направено с цел да бъде постиганат консенсус сред политическите сили при безспорна кандидатура за член на кадровия орган.

При последните два избора на състав на ИВСС обаче практиката показа, че основните партии в НС, след задкулисни договорки, си разпределиха местата в органа, а при двете гласувания нямаше никакъв дебат по кандидатурите. Това се случи, въпреки многократните призиви и на гилдията, и на неправителствени организации, и на Европейската комисия назначенията в системата да бъдат по прозрачен начин и по ясни правила.

Тъй като опитът от предишни избори е горчив, наблюдатели не очакват качествена промяна при назначенията на членове на ВСС от парламентарната квота.

http://legalworld.bg/